خانه / قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

کلیه خدمات این مجموعه با عقد قرارداد رسمی بین طرفین انجام می شود
پس از رضایت و توافق طرفین مبلغ ۵۰درصد از کل هزینه به حساب مجموعه پرداخت میشود
۵۰ در صد مابقی پس از تحویل کار دریافت میشود .
تاریخ تحویل پروژه ها از ۱۵ روز تا ۴۵ روز متغییر می باشد

مرجع قضاوت
در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، طرفین موظف هستند بدوا نسبت به اعلام موضوع در تیکت پشتیبانی سایت اقدام نمایند و در صورت عدم کسب پاسخ مناسب، نسبت به ارتباط با مدیریت شرکت اقدام نمایند تا موضوع مجددا مورد رسیدگی واقع گردد. در صورت عدم حصول نتیجه پس از ۳۰ روز کاری، طرفین می تواند با تشکیل هیئت حل اختلاف مورد توافق طرفین، موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند
حل اختلاف
تمامی دعاوی و ابهامات و اختلافات و یا تفسیر که در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف مطرح می‌شود و طرفین نتوانند موضوع را ظرف مدت ۳۰ روز کاری از زمان طرح حل‌وفصل کنند، موضوع به موسسه حقوقی ارجاع داده خواهد شد. داور نظر خود را بر اساس این قرارداد و اسناد ضمیمه و قوانین موضوعه صادر خواهد نمود، رای داور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.